bbin视听

  • bbin原浆啤酒广告片    2016/06/29
  • bbin宝盈官网企业宣传片    2016/06/12

bbin全国布局:目前bbin在豫、黔、滇、川、陕、甘、鲁、晋、粤等10省投建16个啤酒生产基地

查看bbin产业布局